"DET MEST SOM SKREVS UNDER 60-TALET ÄR FRUKTANSVÄRT TRÅKIGT" (INTERVJU 1974)

 

 

Intervju med Bruno K. Öijer i Aftonbladet den 24 juni 1974. Rubriken lyder: "Det mesta som skrevs under 60-talet är fruktansvärt tråkigt". Artikelförfattare: Gunder Andersson.