SÅNG FÖR ANARKISMEN 1973

 

 

 

 

Så här valde Bruno K. Öijer att presentera sig själv i antologin Grupp 73 (1973):

 

 

 

 

 

Under början av 70-talet var Öijer flitig med att skicka in dikter (och illustrationer) till bl.a. Lyrikvännen:

 

 

 

 

Bruno K. Öijer har själv sagt att Sång För Anarkismen skrevs på en vecka. Idag har han ett ambivalent förhållande till diktsamlingen (enligt avhandlingen Aska, tomhet & eld: outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, av Per Bäckström).

 

Värt att nämna är att Sång För Anarkismen skrevs först efter att Fotografier Av Undergångens Leende [1974] antagits av Wahlström & Widstrand, så egentligen är det Fotografier... som är Öijers egentliga debut, även om Sång För Anarkismen kom ut först. Originalupplagan var på 300 exemplar och gavs ut av Poesiförlaget (som skapats av Öijers vän Eric Fylkeson), stencilerad i A-format.

 

1973 såldes ett exemplar av Sång För Anarkismen för 5 kronor. Numera kan diktsamlingen bjudas ut, på antikvariat, för 15 000 kr.

 

I en intervju 2001 säger Öijer, angående anarkismen:

 

"För mig handlar det mer om en outsiderhållning än om anarkism, om att värna självkänsla och integritet. Men visst sympatiserar jag med anarkismen, för mig var det ofattbart att någon på 70-talet kunde hylla kommunismen och Stalin, idag är det också beklagligt att debattörer rör ihop anarkism och terrorism."