BOB DYLAN (1978)

 

 

 

 

Video

Se kortfilmen 1975: Stipendieutkastning & Bob Dylan

 

 

Intervjuer

"Lika bra prygla dem ordentligt" - intervju som tar upp Dylan-boken