BÖCKER OM BRUNO K. ÖIJER -

EN INTRODUKTION

 

         

 

Det har skrivits ett antal böcker om Bruno K. Öijer. Det har även skrivits många akademiska uppsatser om hans poesi. Dessa har inte tryckts och räknas inte som böcker, men en av dem är så pass lång (och bra) att jag ändå tar med den i den här sammanställningen. Syftet med den här kortfattade introduktionen är att informera om respektive arbete. De korta utdragen (några stycken citat från varje författare) presenteras som aptitretare.

 

Vårterminen 2000 publicerades vid Uppsala universitet en D-uppsats i litteraturvetenskap (på 56 sidor) skriven av Åsa Johansson. Dess titel lyder: "Om nån skulle komma fram till mig och säga att: du är bara en image - så skulle jag slå till honom". En undersökning av Bruno K. Öijers poetroll och position som poet med utgångspunkt från Pierre Bourdieus fältteori. Här är ett par kortare utdrag, först från s. 12:

 

 

Här är ett utdrag från s. 30:

 

 

Olle Thörnvalls 143 sidor långa Det svarta puzzlet - en essä om Bruno K. Öijer publicerades av förlaget ellerströms 2002. Thörnvall berättar personligt och privat om sin relation till Öijer (och dennes dikter), t.ex. på s. 27:

 

 

Per Bäckström är filosofie doktor och docent i litteraturvetenskap och mannen bakom det tyngsta verket om Öijer hittills. Det heter Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer. Det är ellerströms som gett ut även detta verk, en doktorsavhandling på 477 sidor. Bäckström har personligen intervjuat Öijer ett antal gånger under skrivandet av detta arbete, som alltså (som titeln anger) behandlar Öijer som outsider (samma tema som i Åsa Johanssons D-uppsats). Bäckström talar - bland mycket annat - en hel del om Öijers framföranden och inspirationer. Från s. 290: 

 

 

Lena Malmberg skrev, som forskare vid Lunds universitet, Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik (2000), en 266 sidor lång avhandling som endast delvis handlar om Bruno K. Öijers diktning, och då särskilt några dikter ur Det Förlorade Ordet. Här ett utdrag från s. 7:

 

 

***

 

   

 

 

 

 

 

BrunoK.se är en inofficiell hemsida tillägnad poeten Bruno K. Öijer.

Bakom denna sajt står Per Erik Wesslén, epost: pererikwesslen@hotmail.com