DEN LAGLÖSA FANTASIN TILL MAKTEN!

 

 

 

Det här är en kortfilm om Bruno K. Öijers framträdande på en poesiuppläsning i Riksdagshuset i maj 1974. Öijers tidning Guru Papers tas också upp. Klicka här för att se kortfilmen.