BRUNO K. ÖIJERS FÖRSTA DIKT (1971)

 

 

Bruno K. Öijers första publicerade dikt, "Över gränsen och tillbaka" (1971). Från Lyrikvännen.