BRUNO K. ÖIJER TILLDELAS 

STOCKHOLMS STADS HEDERSPRIS 2010

 

Stockholms kommunstyrelse har beslutat att Bruno K. Öijer tilldelas Stockholms stads hederspris år 2010. Det är en bildkonstnär, en tonsättare, en författare, samt företrädare för två övriga konstområden (varav en ska vara scenkonstnär) som får hederspriserna. Mottagarna erhåller vardera en prissumma om 100 000 kronor. "Alla våra stipendiater har inom sina konstarter gjort betydande insatser för Stockholm. Det är bra att staden hedrar dem med priser", säger kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt. Motiveringen för priset till Öijer lyder: 

 

"Bruno K. Öijer. Den svenska litteraturens evige outsider, som med en klarsynt sorgsenhet för ett poetiskt krig mot såväl språklig som samhällelig förljugenhet."

 

Foto © Maya Eizin Öijer.

 

 

 

 

 

BrunoK.se är en inofficiell hemsida tillägnad poeten Bruno K. Öijer.

Bakom denna sajt står Per Erik Wesslén, epost: pererikwesslen@hotmail.com