"ÖIJER ETT FRAMGÅNGSRIKT VARUMÄRKE"

 

 

Artikel i LO-tidningen, nr 40 2008: