"MOT DEN MENTALA FÖRSURNINGEN"

 

 

Intervju i Dagens Nyheter den 16 september 1990: