"I SAMTAL MED NATTEN"

 

 

"I samtal med natten". Svensk Bokhandel nr 17, 2001. Artikelförfattare: Per Carlsson.