"DU LÄMNAR SOVSALEN..."

 

 

Dikt ur Medan Giftet Verkar (1990):