SPELARENS STEN 1979

 

 

 

 

Audio/video/text

"Blå Bouquet"  (inofficiell musikvideo)

"Låt Det Här Hårda Livet Bli Vårt"  (inofficiell musikvideo)

Bruno K. Öijers dagboksanteckningar från 1978

 

 

Allmänt om boken

Spelarens Sten fick inte särskilt bra kritik när den utkom 1979, men det är mycket möjligt att boken kommer att få ett erkännande på bred front i framtiden, liksom Öijers senare böcker har fått. Öijer själv framhåller att det finns texter i Spelarens Sten som förebådar den klara, raka stilen i trilogin. 

Spelarens Sten har generellt ett avklarnat, ofta enkelt språk. Ett exempel är "Blå Bouquet" - samlingens kanske mest kända dikt, tillsammans med "Låt Det Här Hårda Livet Bli Vårt". Båda dikterna tonsattes 1986 av Brynn Settels och Öijer på skivan Skugga Kommer. Musikvideorna ovan är mina tolkningar av dikterna. (Öijer brukar inte låsa en dikt vid just ett sound, en tonsättning, utan verkar vara öppen för olika tolkningar och bild- och ljudsättningar av sina dikter. När han tillsammans med Fläskkvartetten framförde några av dikterna från skivan Skugga Kommer live 1992 hade dikterna helt nya musikaliska arrangemang/tonsättningar, som inte alls liknade dem Brynn Settels producerat några år tidigare.)


Även under den period då Öijer ansågs skriva "svårbegripligt" (större delen av 70-talet) var hans egen ambition att hans texter skulle vara tydliga och begripliga: "Det berör mig jävligt starkt, när människor kommer och säger att mina dikter är svårförståeliga - vad är det som är svårförståeligt? Hitintills har ingen kunnat peka på det." (Intervju augusti 1975.)