"ÄVEN OM ALLT TAR SLUT"

 

 

En dikt ur Medan Giftet Verkar (1990):